انتخاب ورود به سامانه
سامانه جامع محاسبه هزینه ترانزیتی سامانه محاسبه هزینه حمل داخلی(تن بر کیلومتر)

شما میتوانید همزمان از دو سامانه محاسبه هزینه های ترانزیتی که توسط بندر امیرآباد راه اندازی شده است استفاده نمایید

معرفی و آموزش سامانه